Herfstkind

ze ziet hoe takken stilaan
hun greep over het bladgroen verliezen
het gras de zachte bedding wordt
van de eerste bladeren die haar laten weten
dat de zomer zijn laatste loodjes telt

of het een vroege herfst wordt
vraagt ze zich verwonderd af

en het kind dat naast haar staat
kauwt zijn opgekropte letsels stuk
ze smaken naar mistige ogenblikken
nu herfstadem nevelsluiers blaast
die het lente zijn in hem voor eeuwig kraken

        ©  Merel

Sterke vleugels

ik zag wat vleugels liggen
sterk in hun kunnen keken ze me aan
of ik het had gehoord
hoe jij met gebroken vleugels
je weg niet meer vond
de dromen die je droomde
als doffe parels
verloren liepen in het zand

ik zocht je dromen op
zorgde voor wat extra glans
vroeg of ze het nog zagen zitten
ze leken me wat groot
of het niet mogelijk was
ietwat te krimpen
dan nam ik je droomverlangen in mijn hand
bracht ze knipogend tot bij jou

ze glunderden nieuwe dromen
en samen met wat sterke vleugels
vloog ik klapwiekend naar je mijmerend verlangen

               ©  Merel

Je moet niet bang zijn

toen het duister zwarte horizonten schilderde
en donkere labyrinten weefde
zodat de nacht beklemmend  me begrensde

was er maangeest die me tot zich nam
zo beschermend in de schoot van het heelal
hij reisde met me langs uitgedoofde sterren
die nog steeds licht fonkelend de hemel kleurden
baanbrekend doorkruisten we de planeten
zagen hoe de aarde zich in grijze muizenissen hulde

ik moest niet bang zijn zo wist hij te vertellen
want bij het bijna breken van de dag
mocht ik me nestelen in de geboorte van het licht

ze nam me in haar stralenarmen en sprakeloos zag ik
hoe in de verte de bergkam plots sierlijk bloosde
ik kreeg vleugels en ontdekte witte toppen
en een rivier die stromend naar beneden ging
al kronkelend een weg vond tussen groene vlakten
om berustend uit te monden in de grote zee
waar golven mijn eb en vloed verhaalden
en een meeuw alles opschreef in het natte zand

           ©   Merel

Een boodschap van de zee

al het water heb ik voor jou bijeen gespaard
met witte golven op het blauwe oppervlak
soms komen ze rakelings tot bij jou
dan trekken ze zich plots verlegen terug

ze zijn je vloed en ook je eb
de deining van je leven
de golfstroom van je verlangen
het struikelen in je onderweg
en ook wat dromen die je wolken kleuren

en nu je morgen tot bij me komt
je voeten langs de vloedlijn lopen
en mijn zeevocht parel spelend
je lichaam zal beroeren

heb ik de wind gevraagd heel zacht te zijn
met open vlagen neemt hij al je zorgen mee
en de taal die je tot me spreekt
ik zal aandachtig luisteren en begrijpen
zodat de pijn die langs je wangen glijdt
bevrijdend in mijn schoot mag rusten

            ©  Merel

Er is iets dat blijft hangen

er is iets dat blijft hangen
zoals zomertranen die je huilt
en dauwgras dat van het zilte proeft
oogluikend een boodschap stuurt
zodat de zon parels van je tranen maakt
die fonkelend wat warmte voor je opvangen

je neemt er eentje in je hand
koestert het heel dicht bij jou
zodat een knipoog naar je ziel
de dag voor jou wat draaglijk maakt

en bij het sterven van het licht
als donker pijnscheuten tot bij je brengt
is er maangeest die goudkleurig naar je kijkt
wat poëzie voor je heeft bijeen gezocht
en met de magie van het ogenblik
verschrompelt dat wat niet kan zijn
tot een beeld van maanbeminnen
en vonkelende sterren die de hemel kleuren

         ©  Merel

Laat me

laat me je blik zijn
dan oog ik voor jou een vergezicht
dat groene horizonten schrijft
en toon ik het spinrag
waarin de ochtend pareldruppels fonkelt
als kristallen die flirten met de zon

laat me je blik zijn
dan toon ik jou een kortbij gezicht
zie je hoe rimpels
stilaan mijn voorhoofd sieren
ontdek je hoe mijn lach
plots hoopvolle sprongen maakt

laat me je blik zijn
dan kijk je verwonderd om je heen
hoor ik je zeggen dat je bijna niet meer wist
hoe een zomerdag adembenemend mooi kan zijn
en hoe ontvankelijk het kleurenlicht
met speciale tinten je levensweg kleurt

laat me

ik wou dat ik
maar ik blijf zitten met mijn honger

          ©  Merel

een beeld van jou

ik heb een beeld van jou
gewikkeld in je droomverlangen
luister je eindeloos naar klanken
hoe je meezingt met de massa
je ogen heel even sluit
een blik probeert te kneden
zodat je in je verbeelding ziet
hoe een melodie een lichaam krijgt
en gitaar spelend het beste van zich laat horen
je houdt het vast
koestert het droom minnend
en glimlacht bij dat wat je denkt te zien

                   ©  Merel

De bekoring

mocht het je soms bekoren
er is nog een plekje waar je kunt verdwalen
iets van mij dat je behaaglijk staat op te wachten
teder en zachtmoedig
met vonken
die knetterende ogenblikken voorspellen
en vurige gedachten gewikkeld
in speelse bloesemblaadjes

je komt huiverend dichterbij
ik lees je blik die me vertelt
hoe je liefdeswoorden voor me schrijft
en zinnen streel zacht een afspraak met beminnen maken
ik heb mijn omhulsel naast me neergelegd
voel je vingers als een veertje
heel langzaam mijn lichaam verkennen

ook al ben je hongerig
ik vraag je vooral niet gehaast te zijn
we proeven tongstrelend van het genoegen
en dompelen ons in het zwoele van het minnewater

             ©  Merel

Gebroken zinnen

tussen dat wat niet mag zijn
ontdek ik jou
en uit een waas van nevelslierten
kom je dichterbij

ik ween mistsluiers
die stil zwijgend mijn verdriet tot bij je brengen
koude golven van mijn ik kijken je aan
zoeken naar dat iets dat geen verklaring kent

achteloos raap je scherven op
ik vraag je of gebroken zinnen nog te lijmen zijn
al zijn het  maar broze woorden die breekbaar blijven

ik zoek naar een houvast
ergens iets om me aan vast te klampen

          ©  Merel

Of herfst

of herfst nog zo krampachtig in hem woont
hij heeft het opgeslagen
tot blikken die niet te verslinden zijn
denkt aan het maanschijnsel op het water
niet meer op te rapen
vreemd de sterren
kunnen hem nochtans bekoren

het voelt als wegglijden
in een poel van slapeloze nachten
daar waar het licht geruisloos is verdwenen

hij zoekt iets op zijn levensweg
als nieuwe adem die naast hem wandelt
ontdekt hoe korenbloemen plots bekoren
en de moeder van de schoot
schouder minnend langs hem staat

      ©  Merel